Odstąpienie od umowy

Zgodnie z prawem, przy zakupie na odległość przysługuje Państwu możliwość zwrotu towaru pełnowartościowego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia.

Poniżej przedstawiamy wzór oświadczenia niezbędnego do odesłania towaru:

......................, dn. ....................

................................................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

 

 

 

POBIERZ WZÓR W FORMACIE PDF

 

Dane do przesyłania zwrotów:

Przyczepy BOLD

ul. sdasdasd

00-001 Warszawa

pixelpixel