Jak szybko można jeździć z przyczepą samochodową?

2023-02-23
Jak szybko można jeździć z przyczepą samochodową?

Osoby kierujące autem ciągnącym przyczepę samochodową muszą wykazać się szczególną ostrożnością, ponieważ z powodu większych gabarytów takiego zestawu pojazdów skutki ewentualnego wypadku samochodu wraz z przyczepą mogą być gorsze niż w przypadku zwykłej kolizji. Podstawą jest przede wszystkim dostosowanie prędkości do przepisów. Ich przekroczenie może się wiązać z otrzymaniem wysokiego mandatu. Jak szybko można poruszać się po drogach jadąc z przyczepą samochodową? 

Jazda z przyczepą w terenie zabudowanym. Jaka prędkość obowiązuje?

Dozwolona prędkość samochodu z przyczepą na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, czyli jest ona taka sama jak w przypadku pojazdów poruszających się bez przyczepy. Do niedawna w polskim prawie drogowym obowiązywał wyjątek od tej reguły. W nocy, w godzinach od 23.00 do 5.00, można było rozwijać prędkość do 60 km/h, ale od września 2022 roku ta zasada już nie istnieje, dlatego również w nocy nie wolno przekraczać prędkości 50 km/h. 

Dozwolona prędkość podczas poruszanie się z przyczepą poza obszarem zabudowanym

Podczas gdy na drogach jednojezdniowych poza obszarem zabudowanym samochody do 3,5 tony mogą rozwijać prędkość do 90 km/h, kierowcy poruszający się pojazdami powyżej 3,5 tony lub ciągnącymi przyczepę samochodową muszą jechać znacznie wolniej. Auto z przyczepą na drodze jednojezdniowej poza terenem zabudowanym nie może przekroczyć 70 km/h

Również na drogach dwujezdniowych, autostradach i drogach ekspresowych inne ograniczenia obowiązują dla pojazdów do 3,5 tony i bez przyczep, a inne dla pojazdów powyżej tej masy lub z doczepionymi przyczepami czy lawetami samochodowymi. Samochody osobowe, motocykle i pojazdy ciężarowe do 3,5 tony na tego typu drogach mogą osiągać prędkość od 100 km/h na drodze dwujezdniowej z pasami w każdą stronę do nawet 140 km/h na autostradzie. Natomiast zespoły pojazdów i pojazdy z przyczepami na żadnej z tych dróg nie mogą jechać szybciej niż 80 km/h.

Pokaż więcej wpisów z Luty 2023
pixelpixel